vacatures

Veranderingen in de wetgeving in 2015!

05-11-2014

Beperking Uitzendbeding voor Uitzendbureaus met NBBU/Kanjers! is hier niet bij aangesloten!Het uitzendbeding is nu toegestaan gedurende de eerste 26 weken. Per 1 januari 2015 is aan deze afwijking bij CAO een maximaal gesteld van 78 weken. Dit is al van toepassing bij uitzendbureaus welke werken met de ABU CAO, waaronder Kanjers! uitzendbureau, maar voor leden van de NBBU gaat dit wel veranderen.   Proeftijden voor vast personeel mogen niet langer in het contract (tijdelijk contract)Bij contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden afgeslotenConcurrentiebeding mag niet meer in een tijdelijk contractHet concurrentiebeding is voor contracten met bepaalde tijd niet meer mogelijk30 maart 2015 Inlenersbeloning voor uitzendkrachten Er zullen alleen nog specifieke doelgroepen gebruik kunnen maken van de ABU loonschalenAndere werknemers moeten vanaf de eerste werkdag het loon ontvangen gelijk aan dat van een werknemer die bij de inlener in dienst is.Wat kan Kanjers! daarin voor u betekenen?Door onze eigen wervingskanalen zijn wij in staat een breed bestand van medewerkers aan te bieden die, zoals het zich nu laat aanzien, voldoen aan de voorwaarden om toch volgens de instroomtabel beloond te worden,Daarnaast kunnen wij uw mix van uitzendkrachten helpen optimaliseren. Door inzet van jongeren, onervaren mensen in de instroomtabel en ervaren mensen in de inlenersbeloning, kunnen we een productieve en kosteneffectieve mix realiseren.Nieuwe Ketenbepaling per 1 juli 2015Nu is er sprake van max. 3 contracten voor een periode van 3 jaar.Straks zullen er nog maar 3 contracten binnen 2 jaar aangeboden mogen wordenPas na een onderbreking van 26 weken onstaat een nieuwe ketenWat kan Kanjers! daarin voor u betekenen?De periode van flexibiliteit bestaat in de ABU CAO uit een uitzendbeding van 78 weken en fase B (contracten voor bepaalde tijd) van 4 jaar. In de laatste fase kunnen wij nog max. 6 contracten geven.