vacatures

Nieuws

05-11-2014: Veranderingen in de wetgeving in 2015!

Beperking Uitzendbeding voor Uitzendbureaus met NBBU/Kanjers! is hier niet bij aangesloten! Het uitzendbeding is nu toegestaan gedurende de eerste 26 weken. Per 1 januari 2015 is aan deze afwijking bij CAO een maximaal gesteld van 78 weken. Dit is al van toepassing bij uitzendbureaus welke werken met de ABU CAO, waaronder Kanjers! uitzendbureau, maar voor leden van de NBBU gaat dit wel veranderen.       Proeftijden voor vast personeel mogen niet langer in het contract (tijdelijk contract) Bij contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden afgesloten Concurrentiebeding mag niet meer in een tijdelijk contract Het concurrentiebeding is voor contracten met bepaalde tijd niet meer mogelijk 30 maart 2015 Inlenersbeloning voor uitzendkrachten  Er zullen alleen nog specifieke doelgroepen gebruik kunnen maken van de ABU loonschalen Andere werknemers moeten vanaf de eerste werkdag het loon ontvangen gelijk aan dat van een werknemer die bij de inlener in dienst is. Wat kan Kanjers! daarin voor u betekenen? Door onze eigen wervingskanalen zijn wij in staat een breed bestand van medewerkers aan te bieden die, zoals het zich nu laat aanzien, voldoen aan de voorwaarden om toch volgens de instroomtabel beloond te worden, Daarnaast kunnen wij uw mix van uitzendkrachten helpen optimaliseren. Door inzet van jongeren, onervaren mensen in de instroomtabel en ervaren mensen in de inlenersbeloning, kunnen we een productieve en kosteneffectieve mix realiseren. Nieuwe Ketenbepaling per 1 juli 2015 Nu is er sprake van max. 3 contracten voor een periode van 3 jaar. Straks zullen er nog maar 3 contracten binnen 2 jaar aangeboden mogen worden Pas na een onderbreking van 26 weken onstaat een nieuwe keten Wat kan Kanjers! daarin voor u betekenen? De periode van flexibiliteit bestaat in de ABU CAO uit een uitzendbeding van 78 weken en fase B (contracten voor bepaalde tijd) van 4 jaar. In de laatste fase kunnen wij nog max. 6 contracten geven.      

01-11-2013: Nieuwsfeiten

Contracten Momenteel mogen er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten en/of de tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld mogen maximaal 36 maanden duren. Na 36 maanden en/of bij het vierde contract geldt er automatisch een contract voor onbepaalde tijd. In veel gevallen heeft een werknemer eerst gewerkt via een uitzendbureau voordat hij bij het inlenende bedrijf zelf in dienst kwam. In dat geval telt het uitzendcontract ook mee als een van de drie contracten of voor het bepalen van de 36 maanden. Dit wordt heel vaak vergeten door zowel werknemer als werkgever. Bij uitzendwerk geldt een fasensysteem dat aanmerkelijk afwijkt van de wettelijke regeling. Een uitzendkracht werkt normaliter o.b.v. een fase A overeenkomst met uitzendbeding, wat betekent dat wanneer de flexkracht ziek wordt en het UWV zijn ziekte overneemt de overeenkomst wordt stopgezet. Wij adviseren flexkrachten welke graag een contract willen bij een opdrachtgever altijd  in eerste instantie de ziekmelding niet via het UWV te laten lopen, maar de ziektedagen vanuit de reserveringen te laten aanvullen. Dit is alleen mogelijk bij kortdurende ziektes. Het UWV hanteert altijd 2 wachtdagen welke toch niet worden betaald. Wanneer de uitzendkracht zich wel laat ziekmelden bij het UWV en na betermelding toch weer voor het bureau gaat werken, start hij opnieuw met een meetelende overeenkomst. Met andere woorden: ziek bij het UWV = 2de contract bij betermelding. U als opdrachtgever kan bij het in dienst nemen van de flexkracht nog maar 1 contract aanbieden. Het aantal tijdelijke contracten wordt per 1 juli 2014 teruggebracht naar 3 in 2 jaar! Wettelijk Minimumloon Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. In ons overzicht vindt u het minimumloon per uur, minimumloon per dag, minimumloon per week en het minimumloon per maand. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren. Er is nog geen aankondiging gemaakt voor een verhoging van de ABU lonen (CAO voor Uitzendkrachten), maar deze zullen in een nieuwe nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt. Wij zullen u telefonisch of per e-mail er ook van op de hoogte stellen.