vacatures

Kanjers! uitzendbureau wederom de NEN certificering behouden

24-10-2013

Kanjers! uitzendbureau heeft wederom de NEN certificering mogen behouden!Daar zijn wij natuurlijk erg trots op. Het SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:-    De identificatie van de onderneming;-    De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;-    Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);-    Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;-    Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en  boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.