vacatures

Kanjers! uitzendbureau wederom de NEN certificering behouden

24-10-2013

Kanjers! uitzendbureau heeft wederom de NEN certificering mogen behouden!



Daar zijn wij natuurlijk erg trots op.



 



Het SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.





Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:



-    De identificatie van de onderneming;



-    De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;



-    Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);



-    Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;



-    Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en  boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.