vacatures

SNA Keurmerk Kanjers! uitzendbureau, betrouwbare partner

07-11-2012


Kanjers! uitzendbureau is vanaf heden in het bezit van het SNA Keurmerk.Het SNA-keurmerkHet keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
  • De identificatie van de onderneming;


  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;


  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;


  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;


  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.