vacatures

Nieuwsfeiten

01-11-2013

ContractenMomenteel mogen er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten en/of de tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld mogen maximaal 36 maanden duren. Na 36 maanden en/of bij het vierde contract geldt er automatisch een contract voor onbepaalde tijd.In veel gevallen heeft een werknemer eerst gewerkt via een uitzendbureau voordat hij bij het inlenende bedrijf zelf in dienst kwam. In dat geval telt het uitzendcontract ook mee als een van de drie contracten of voor het bepalen van de 36 maanden. Dit wordt heel vaak vergeten door zowel werknemer als werkgever. Bij uitzendwerk geldt een fasensysteem dat aanmerkelijk afwijkt van de wettelijke regeling. Een uitzendkracht werkt normaliter o.b.v. een fase A overeenkomst met uitzendbeding, wat betekent dat wanneer de flexkracht ziek wordt en het UWV zijn ziekte overneemt de overeenkomst wordt stopgezet. Wij adviseren flexkrachten welke graag een contract willen bij een opdrachtgever altijd  in eerste instantie de ziekmelding niet via het UWV te laten lopen, maar de ziektedagen vanuit de reserveringen te latenaanvullen. Dit is alleen mogelijk bij kortdurende ziektes. Het UWV hanteert altijd 2 wachtdagen welke toch niet worden betaald. Wanneer de uitzendkracht zich wel laat ziekmelden bij het UWV en na betermelding toch weer voor het bureau gaat werken, start hij opnieuw met een meetelende overeenkomst. Met andere woorden: ziek bij het UWV = 2de contract bij betermelding. U als opdrachtgever kan bij het in dienst nemen van de flexkracht nog maar 1 contract aanbieden.Het aantal tijdelijke contracten wordt per 1 juli 2014 teruggebracht naar 3 in 2 jaar!Wettelijk MinimumloonHet minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. In ons overzicht vindt u het minimumloon per uur, minimumloon per dag, minimumloon per week en het minimumloon per maand. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.Er is nog geen aankondiging gemaakt voor een verhoging van de ABU lonen (CAO voor Uitzendkrachten), maar deze zullen in een nieuwe nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.Wij zullen u telefonisch of per e-mail er ook van op de hoogte stellen.