vacatures

Waarom kiezen voor payrolling?

De voordelen Payrolling voor uw bedrijf op een rijtje:

  • flexibel zaken doen;
  • u kunt de (flexibele) medewerkers meteen inzetten;
  • u ontvangt van ons alleen een factuur voor de daadwerkelijk gewerkte uren;
  • wij dragen alle werkgeversverplichtingen;
  • u heeft geen risico bij ziekte;
  • wij betalen vakantietoeslag, de opbouw van vrije dagen, feestdagen en kort verzuim.

Door payrolling kan een bedrijf haar personeel flexibel inzetten, doordat:

De contracten een minimale opzegtermijnen kennen

De lengte hiervan is afhankelijk van de duur van het contract van de desbetreffende medewerker. Het bedrijf kan de contracten gebruiken om de wettelijke proeftijd te verlengen. Het bedrijf kan, indien gewenst, te allen tijde een payroll-medewerker zelf in dienst nemen.

Er géén minimale of maximale termijn is waarover de medewerker wordt gepayrolled

Het bedrijf bepaalt of een medewerker één dag of 20 jaar bij een Payrolling bureau wordt ondergebracht. Al naar gelang een medewerker langer in dienst is, gaat hij meer rechten opbouwen in de vorm van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Het Payrolling Bureau géén minimum aantal medewerkers of uren zal eisen.

Het bedrijf bepaalt of er één medewerker, een gedeelte van de medewerkers of alle medewerkers wordt ondergebracht.
Bij ziekte geen kosten.

Door de medewerkers te gaan payrollen heeft het bedrijf een aantal voordelen:

  • Het bedrijf heeft geen loondoorbetalingverplichting gedurende twee jaar en kan dus de Arbodiensten ziekengeldverzekering opzeggen.
  • Het bedrijf kan rustig de zieke medewerker vervangen.
  • Het bedrijf betaalt alleen de gewerkte uren!

Het bedrijf heeft niet te maken met WIA, WGA en reïntegratie van zieke medewerkers.

Hoe meer werknemers uit de branche in de WIA terecht komen, hoe hoger de werkgeverslasten. Omdat het bedrijf geen werkgever is, hoeft zij geen extra lasten te betalen of te zorgen voor dure reïntegratieplannen voor arbeidsongeschikte medewerkers. Dit lossen wij voor het bedrijf op.

Administratieve lasten vervallen

Bij het werken met personeel komen veel administratieve werkzaamheden voor, het opmaken van goede arbeidscontracten, het aanmelden bij een arbodienst, het uitbetalen van netto-salaris en het verzorgen van de salarisadministratie, het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen, het invullen van formulieren voor het UWV en sociale dienst, arbeidsongeschikte werknemers weer van werk voorzien. Bij personeel met wisselende werktijden zoals oproepkrachten, studenten en scholieren kosten deze administratieve werkzaamheden nog meer tijd. Deze zaken worden door ons geregeld.

Geen kosten voor loonadministratie

Een accountant of administratiekantoor kan deze zaken uit handen nemen van een bedrijf. Echter dan is het bedrijf als werkgever nog steeds verantwoordelijk, daarbij loopt het bedrijf ook risico met betrekking tot kosten van ziekte en ontslag. Indien het bedrijf kiest voor payrolling zijn wij in dit geval de werkgever en neemt daarbij alle risico's voor de werknemers over.

De binding met de medewerkers

Doordat het bedrijf de belangrijkste zaken regelt, beschouwen de medewerkers zich als in dienst bij het bedrijf, en worden wij door de medewerkers gezien als het bedrijf dat de salarissen verzorgt.

Duidelijkheid over de kosten

Er wordt per gewerkt uur een afgesproken uurtarief gefaktureerd. In dit uurtarief zit alles: salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, loon tijdens ziekte, sociale lasten en pensioenpremie. Omdat de loonkosten per gewerkt uur zijn, heeft het bedrijf meteen inzicht in de loonkosten van de medewerker(s). Het bedrijf betaalt niets ingeval van ziekte en vakantie van de medewerkers.

Uitbetaling loon

De medewerkers kiezen of zij hun loon per week of per 4 weken uitbetaald krijgen. Uitbetaling vindt plaats na afloop van de loonperiode.

Gelijkblijvende uur-tarieven

De hoogte van de uurtarieven is ook niet gebaseerd op de afname van een bepaald aantal uren of een bepaald aantal medewerkers.

Zekerheid van afdrachten

Als extra zekerheid voor haar opdrachtgevers kunnen de facturen gedeeltelijk op een G-rekening betaald worden. Hierdoor heeft het bedrijf de zekerheid dat zij niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor de betaling van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen van de payroll-medewerkers die werkzaamheden voor het bedrijf verrichten.

Snelle afhandeling formaliteiten

Het aanmelden van de opdrachtgever en de medewerkers kan vaak binnen enkele dagen geregeld zijn. Daarna hoeft het bedrijf alleen wekelijks de uren door te geven, zodat de salarissen correct en op tijd aan de medewerkers betaald kunnen worden.